Scroll Top

REKRYTERINGSTJÄNSTER

Externt eller inhouse löser vi era rekryteringar

Rekryteringstjänster – Sundsvall: Enklare rekryteringar löses oftast genom annonsering. Letar man efter receptionister eller kundtjänstmedarbetare och vill få in ett stort urval, för att sedan utifrån detta välja ut kandidater, så fungerar annonsering bra. Vi fokuserar inte på annonsering, utan kan kliva in när kompetensen är mer svårfunnen. Efter mer än 10 år i branschen har vi utvecklat en svårslagen metod som bygger på datadriven rekrytering. Vi har erfarenheten, de tekniska systemen och kompetensen som behövs för att hitta just er drömkandidat.

Med stor flexibilitet hanterar vi processer som kräver avancerad screening av nyckelpersoner och ledare. Vi jobbar även med agila processer mot start-ups, där time-to-market är högsta prioritet. Utifrån tjänst och bransch skapar vi en searchprocess för att hitta just den kompetens ni söker. Det finns inte någon universell lösning för den här typen av rekryteringar, såsom exempelvis annonsering. Vi behöver skräddarsy en strategi för varje enskilt fall. Det är inom det området vi har specialiserat oss.

Vi använder oss av olika källor för att identifiera och kartlägga kandidater. Vårt eget nätverk är stort och vi vet vart kompetens finns. Med god kännedom om både branschen och den aktuella rollen, kan vi förmedla en ärlig bild av den aktuella tjänsten. På så sätt säkerställer vi att kandidatens intresse bygger på korrekt information och realistiska förväntningar.

Oavsett om det gäller Rekrytering Executive Search / Headhunting, Inhouse Talent Acquisition eller Employer Branding, så har vi en datadriven arbetsprocess som är smidig och effektiv.

Rekryteringstjänster – Sundsvall

RECRUITMENT / HEADHUNT / EXECUTIVE SEARCH

Vi har sedan länge lämnat traditionell recruiting bakom oss och fokuserar nu uteslutande på en metod hämtad från search/headhunting. För svårtillsatta roller är metodiken överlägsen när det gäller att få fram rätt kompetens ur ett långsiktigt perspektiv.

Det finns tre framgångsfaktorer när vi ser tillbaka på flera lyckade processer inom recruitment:

  • Rätt kompetens hos rekryteraren
  • En rekryterare som har koll på siffrorna. Hur många kandidater behöver kontaktas för att få fram x antal intervjuer?
  • En rekryterare som har god kännedom om såväl branschen som den aktuella rollen.
  • En engagerad beställare som är tillgänglig och redo att ta action när det behövs.
  • Rätt verktyg för att hitta kandidater

Vi searchar fram kandidater via flera olika källor och vårt nätverk är en viktig del i vårt arbete. När vi väl startar upp en rekryteringsprocess så börjar en intensiv och mycket aktiv process där siktet är inställt på att hitta rätt kandidater och kontakta dessa. Tillsammans med er som beställare sitter vi ned och går igenom vår strategi och utformar en plan. Vi jobbar alltid med full transparens, så att ni efter genomförd search kan se exakt vad vi gjort.

Rekryteringstjänster – Sundsvall

Rekryteringstjänster - Sundsvall
Rekryteringstjänster - Sundsvall

Rekryteringskonsult

Vi ser ofta hur rekryteringar upptar mycket tid och belastar de interna resurserna hårt. Vi kan tillhandahålla en rekryteringspartner för era mest utmanande rekryteringar. Hyr en av oss, så kan ni fokusera på annat, medan vi gör det vi är bäst på.

Vi rebrandar vår konsult för att smälta in i er organisation och för att kunna stärka upp på en position som verkligen gör nytta. Ni får då nyttan av en rekrytering baserad på executive search samtidigt som ni har rekryteringen “i huset”. Det här är ett recept för framgång.

Genom att lyssna in era behov kan vi bli en stor hjälp för er redan från start. Vi kan se till att era rekryteringsprocesser går framåt. Det gör vi genom att applicera våra beprövade metoder på plats ute hos er. Vi kan ta hand om allt från första kontakten med kandidater, till intervjuer under hela rekryteringsprocessen.

Det här upplägget passar bra för er som befinner er under tillväxt och vet att ni kommer behöva rekrytera mer, eller ni som har ett kontinuerligt stort rekryteringsbehov men saknar kompetensen hos en specialist inom rekrytering hos er.

Vi erbjuder också konsultationer gällande intervjuteknik, hur man bäst lyckas med rekryteringar, hur man processar kandidater samt stakeholder management och mycket mer.

Rekryteringstjänster – Sundsvall