Scroll Top

3 TIPS FÖR EN BRA REKRYTERING!

Oavsett om ni rekryterar i Stockholm eller Sundsvall behöver ni en genomtänkt rekryteringsstrategi.

sveriges bästa rekryterare?

Sveriges Bästa Rekryterare: En rekrytering kan genomföras på oändligt många sätt. Vilket sätt som är optimalt för er beror på en mängd olika faktorer. Men oavsett om ni är baserade i Stockholm eller i Sundsvall, så är ni precis lika hjälpta av att ha en genomtänkt rekryteringsstrategi. Genom vår långa erfarenhet av lyckade rekryteringar har vi sett tre faktorer som är extra viktiga i rekryteringsarbetet.

1. “It’s a numbers game”

Rekrytering handlar i mångt och mycket om att ha koll på siffrorna. Hur många kandidater behöver vi kontakta för att få x antal intresserade kandidater? Hur många av dessa behöver vi kalla till intervju? Det fungerar som en stor tratt, där antalet kandidater trattas ned för att tillslut bara bestå av en person med ett påskrivet kontrakt. Antalet kandidater som behövs i början av processen varierar mycket beroende på typ av tjänst, vilket företag det rekryteras till, geografisk placering, osv. Vi har stenkoll på siffrorna och kan lägga upp en plan för er rekrytering som bottnar i fakta och beprövade strategier.

Sveriges Bästa Rekryterare - Sundsvall
digital rekrytering
2. Välj rekryterare – inte rekryteringsbolag

Bra rekryterare finns ofta i bra rekryteringsbolag, men det viktiga är att ni hittar en rekryterare som har kompetensen och erfarenheten, inte bara av er bransch, men också utav rekryteringar av tjänsten ni ska tillsätta. Det varierar stort i branschen gällande både kompetens och erfarenhet hos rekryterare. Välj därför någon med rätt renommé och som förstår er organisation, kan se era utmaningar och har en strategi för att lösa just er rekrytering.

3. Var engagerad

Många tror felaktigt att det bästa man kan göra som beställare är att luta sig tillbaka och låta rekryteraren sköta allt. Vi ser dock hur våra mest lyckade uppdrag varit just sådana där beställaren engagerat sig i processen, kommit med värdefull input utmed resans gång och hela tiden varit tillgänglig för att bolla tankar och idéer. Ingen kan er organisation bättre än ni. Om vi som rekryteringsbolag gör det vi är bäst på, samtidigt som ni bidrar med det ni är bäst på, så kan rekryteringen bli en riktigt fullträff.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vårt framgångsrecept för lyckade rekryteringar!

bästa rekryterare

REKRYTERINGSTJÄNSTER

rekrytering stockholm

Utbildningar

Utbildning - sundsvall