Scroll Top
Rerktytering FAQ
Som rekryteringsföretag får vi dagligen frågor kring rekrytering. Några av de vanligaste har vi samlat här, har du frågor så kontakta oss gärna så berättar vi mer.

REKRYTERING FAQ

FAQ REKRYTERING

Rekrytering FAQ stockholm
FRÅGOR VI OFTA FÅR

Rekrytering FAQ - image line on https://globegard.se

Hur ser rekryteringsbranschen i Sverige ut?

Det finns väldigt många företag i Sverige som jobbar med rekrytering. En av anledningarna är att det är en bransch med låg tröskel för att komma in på marknaden. Det behövs inget, eller mycket lite kapital, för att komma igång. Det stora utbud av företag inom branschen medför också att kvalitén varierar kraftigt. Behovet av specialiserade rekryteringsföretag har ökat och många stora rekryteringsbolag har fått lämna plats åt mindre nischade bolag.

Hur jobbar ett traditionellt rekryteringsbolag?

Traditionella rekryteringsföretag jobbar efter en metod där allt börjar med en kravspec. Beställaren beskriver helt enkelt vad för typ av kandidat man letar efter. Sedan annonserar rekryteringsföretaget ut tjänsten i sina kanaler. När ett visst antal ansökningar kommit in så börjar man gå igenom dessa och sedan väljs ett 10-tal ut för intervjuer. Därefter görs ett urval av 3-4 personer som presenteras för beställaren, som oftast träffar dessa personer tillsammans med rekryteraren. Efter den andra omgången intervjuer så är det vanligt att tester av olika slag genomförs på kandidaterna. När det väl återstår en person så brukar rekryteraren vara behjälplig med lönesamtal samt kontroll av referenser. Det är så en rekryteringsprocess på klassiskt vis ser ut i korta drag.

Hur jobbar ett modernt rekryteringsbolag?

Ett modernt rekryteringsföretag jobbar på ett annorlunda sätt än ett företag som sysslar med traditionell rekrytering. Det moderna rekryteringsbolaget förlitar sig inte på att annonser för att få in rätt kandidater till en tjänst. Annonsens främsta syfte är istället att informera utvalda personer om tjänstens innehåll. Kompetenskrav från beställaren samt organisationens värderingar och kultur analyseras i detalj, för att sedan leda in i ett gediget search-arbete. Lång erfarenhet hos rekryteraren, ett stort nätverk och tidigare beprövade strategier behövs för att kunna träffa rätt och för att leta efter kompetensen på rätt ställe.

Det moderna rekryteringsföretaget vilar i mångt och mycket på den individuella rekryterarens kompetens och förmåga att välja ut rätt kandidater. Efter en noggrann genomgång av potentiella kandidater så kontaktas dessa genom lämpliga kanaler. Sedan följer oftast ett telefonsamtal som till hälften är strukturerat och till hälften spontant, med utrymme för diskussioner som uppstår under själva samtalet. I och med att kandidaten valts ut och man ser en matchning, så bokas intervjuer in direkt hos beställaren. Processen kan sedan se mycket olika ut beroende på situationen för kandidaten, osv.

Hur lång tid tar en rekrytering?

Det är många faktorer som spelar in när vi tittar på hur lång tid en rekrytering generellt tar. Det kan handla om allt från några enstaka dagar upp till ett år. Letar man efter ovanlig kompetens och dessutom till ett geografiskt komplicerat område så kan det ofta ta lite längre tid att hitta rätt. Något som ofta snabbar på processen är om det finns ett tydligt underlag från beställaren gällande arbetsbeskrivning samt vad företaget är specialiserade inom.

Vad skapar en framgångsrik rekryteringsprocess?

  1. En kompetent rekryteringskonsult med god kännedom om den aktuella tjänsten samt om branschen.
  2. Teknisk kompetens hos rekryteringskonsulten för att på ett effektivt och datadrivet sätt leda processen framåt.
  3. En engagerad och intresserad beställare med förståelse för tidsperspektivet, som kan vänta in rätt person och inte stressa fram en person med lägre matchning.
  4. En datadriven rekryteringsprocess där data utvärderas löpande. Kunskap om samband mellan antalet kontakter som behövs för att till slut gå i mål med ett signerat avtal, osv.

Rekrytering FAQ